Frågor och svar

Vad kostar det att borra en vattenbrunn resp. energibrunn?

För en vanlig vattenbrunn till sommarstuga/hushåll brukar enkomplett installation ligga på mellan 55-75 000 kr inkl. moms.Då ingår borrning, pump, hydrofor och arbete. Kostnaden för en brunn är beroende på en mängd olika variabler, bl.a. hur djupt det är till berg, på vilket djup man hittar vatten/hur mycket vatten hushållet är i behov av och naturligtvis - hur geologin och förhållandenaär på just din tomt. Kontakta oss för närmare information,så hjälper vi dig på vägen! När det gäller energiborrning så är priset beroende på hur djuptdu behöver borra för just ditt hus. Om du har rätt till ROT-avdrag så kan du även få detta på både vatten och energiborrning.Kontakta oss så hjälper vi dig med beräkning!

Behöver man tillstånd vid en borrning?

Vid borrning för energi/bergvärme krävs tillstånd. Kontakta din kommun. Det behövs inget tillstånd för attborra en vattenbrunn för närvarande, utom i enskilda fall.

Jag har en grävd/borrad brunn som sinar, kan man fortsätta att borra i den?

Ja, båda går att genomföra,men det finns enklare sätt attrenovera en borrad brunn, ex hydraulsprängning.Kontakta oss så berättar vi mer!

Kan man borra på vintern?

Ja, man kan borra efter vatten och energibrunn/bergvärme på vintern. Det kan även vara en fördel eftersom man skonar marken med tjäle och snö som underlag för borrmaskin m.m. Vid stora snömängder på borrplatsen behövs förmodligen skottning av det aktuella området.

Behöver jag vara hemma den dagen ni kommer och borrar?

Har du möjlighet att vara hemma en litenstund på morgonen när vi kommer är det bra.Vid borrning av energibrunn/bergvärme behöver vi tillgång till ström, ett eluttag220 V och vatten.

Hur lång tid tar det att borra en energibrunn/bergvärme resp. vattenbrunn?

Det tar i vanliga fall endast en arbetsdag att borra en brunn. Sen tillkommer arbete med grävning och rörfirmans arbete med bl.a installation av värmepump.

Kan man göra ROT-avdrag för borrarbeten?

Läs mer om ROT-avdrag här >