System för sluten tank

I system med sluten tank samlas WC-vattnet i tanken.

ATT SAMLA AVLOPP FRÅN WC I EN SLUTEN TANK ÄR IBLAND DET ENDA RÄTTA.

Under vissa omständigheter, till exempel när det är förbjudet att släppa ut WC-vatten, kan en sluten tank för WC-vattnet vara lösningen.
Det övriga avloppsvattnet från hushållet (BDT-vattnet) renas i en infiltration eller markbädd

Våra slutna tankar är typgodkända - en trygghet för dig eftersom det garanterar en lång och säker användning.