System utan WC (BDT Avlopp)

Tar hand om ditt bad-, disk- och tvättvatten.

IN-DRÄN PLUS 5, BDT

Detta IN-DRÄN Plus system är anpassat för ett hushåll (upp till 5 personer) och tar hand om reningen av hushållets bad-, disk- och tvättvatten (BDT). Lösningar finns för 1- 15 personer (1 - 3 hushåll).IN-DRÄN Plus systemen används där infiltration är möjlig och markens LTAR-värde är minst 15. LTAR-värdet (Long Term Acceptance Rate) är ett mått på markens genomsläpplighet.
Rekommenderat ca pris för produktpaket: 31 000 kr (ink moms).


FANN MINIRENINGSVERK FÖR BDT

FANN minireningsverk för avloppsvatten utan WC, d v s BDT-vatten ( bad-, disk- och tvättvatten) består av en mindre slamavskiljare följt av biobädden. Ingen fosforfällningsenhet behövs eftersom det är i toalettvattnet som den mesta fosforn finns. Finns även i utförande för två och tre hushåll (upp till 10 alternativt 15 personer).
Rekommenderat ca pris för produktpaket: 46 000 kr (ink moms).

Läs mer om FANN minireningsverk på www.minireningsverk.nu