Vatten

Har du en fastighet som inte har möjlighet att ansluta till det kommunala vattennätet så kan du vända dig till oss.

Vatten är vårt viktigaste livsmedel vilket gör att det ytterst viktigt att brunnsborrning utförs på ett korrekt sätt så dricksvattnet får en bra kvalitet.