Sjövärme

Sjövärme är en intressant uppvärmningsform, som av naturliga skäl är få förunnad. Huset måste inte ligga precis vid vattnet för att sjövärmen ska kunna utnyttjas, men du bör åtminstone ha din tomt i anslutning till sjön eller vattendraget. Värmefaktorn är 4-5, så 1 kWh investerad elekticitet ger 4-5 kWh värme.

Fördelar med sjövärme

Denna teknik är lika effektiv som bergvärme men fördelen är att man slipper kostnaden för borrningen. Värmekällan är stabil och relativt förutsägbar och om bara installationen skett på rätt sätt är livslängden lång.

Kontakta oss så berättar vi mer.