Vattenborrning

När du anlitar Ö-viks Brunnsborrning för att borra efter färskvatten så vet du att det är ett företag som tar ansvar för hela arbetet. Allt från brunnsborrning, dimensionering av utrustning, installation av pump- och vattenreningsutrustning, blir proffisionellt utfört.

Brunnen borras med foderrör genom jord och så långt ner i fast berg att inget ytvatten ska kunna tränga in. Metoden kallas excenter- borrning. Foderröret tätas därefter i berget som ett extra skydd mot ytvattnet. Därefter borras det ner i berget till vattenförande djup. När brunnen är färdigborrad dimensioneras pumputrustningen. Brunnens djup och tillrinning påverkar valet av utrustning. Här är det viktigt att välja typgodkänt material.

Din brunn ska hålla i flera generationer. Vid anläggning av en bergborrad brunn är det flera aspekter som måste vägas in vid val av placering