Miljö och kvalitet

Vårt dagliga miljöarbete

Arbetet med att installera värmepumpar och att borra energibrunnar för värme och kyla bidrar till att vi får en bättre miljö.

Vi arbetar tillsammans med kunder och leverantörer för att utveckla och ständigt förbättra vårt miljö- och kvalitetsarbete. Målsättningen är att kunna uppfylla våra kunders och andra intressenters krav så långt det är tekniskt möjligt och ekonomiskt rimligt.

Kärnvärden för oss är att leverera i rätt tid, till rätt pris och med rätt kvalitet. Där rätt kvalitet innefattar att ha ett produktsortiment som är miljöanpassat och att utföra ett kvalitetsmässigt hantverk. En annan viktig miljöaspekt för oss är att försöka minska energianvändningen.

Vi arbetar för att:

  • med god marginal uppfylla kraven i lagar och förordningar
  • ständigt pröva vår verksamhet utifrån kretsloppstanken
  • hushålla med jordens resurser
  • vid bedömning av affärspartners betrakta aktivt miljö- och kvalitetsarbete som en merit
  • se till att ha informerade och engagerade medarbetare