Toalettsystem Roslagen

I system med sluten tank samlas WC-vattnet i tanken.

TOALETTSYSTEM ROSLAGEN

Toalettsystem Roslagen gör det möjligt att installera en komfortabel vattentoalett även i känsliga miljöer, som till exempel i just Roslagen. En extremt snålspolande toalett som den här, med i snitt endast 0,5 liter per spolning, minskar vattenförbrukningen till glädje för dig som inte har tillgång till obegränsad mängd vatten och vill spara på dricksvattnet. Systemet passar lika bra för permanent- som fritidsboende.Toalettfraktionen samlas upp i en sluten tank och BDT-vattnet, d v s bad-, disk- och tvättvattnet, leds till en infiltration eller markbädd (klicka här för att se våra BDT-system). Toalettsystemet kräver inga servicekostnader - bara tömning av tanken. Tack vare att system Roslagen är extremt snålspolande, är det långt mellan tanktömningarna - för en familj kan man räkna tömning en gång per år, eller efter ca 5000 spolningar.

För att se vilket system som passar för ditt BDT-vatten och vad det kostar - klicka här.
Rekommenderat ca pris för Toalettsystem Roslagen: 57 000 kr (ink moms).

Bra miljöval - kretsloppsanpassad lösning
Vakuumteknik för privatpersoner
Funktionssäker och lättskött
Ingen servicekostnad
SnålspolandeBra miljöval - kretsloppsanpassad lösning
Vakuumteknik för privatpersoner
Funktionssäker och lättskött
Ingen servicekostnad
Snålspolande

Så här fungerar toalettsystemet

Toalettsystemet bygger på vakuum vilket innebär att avfallet från toalettstolen transporteras till en sluten tank genom att luft från toalettrummet sugs ned i den slutna tanken genom toalettstolen och avloppsledningen. Undertrycket (vakuumet) bildas av ett vakuumaggregat som är placerat i en specialanpassad förhöjningsstos på tankens översida. Genom den teknik som utnyttjas i Toalettsystem Roslagen kommer avfallet från toalettstolen aldrig i beröring med några mekaniska komponenter i systemet, vilket minimerar risken för driftstörningar och skador på anläggningen.

Spolningsprocessen styrs av en minidator som är programmerad med ett för systemet utprovat och anpassat styrsystem. Användaren trycker en gång för liten spolning och två gånger för stor spolning. Liten spolning är för enbart urin och stor spolning är för urin, fekalier och papper.

Vattenspolsystemet består av ett vattenfilter, vattenmätare, magnetventil, munstycken för vattenspridning samt avstängningsventiler. I anslutning till toaletten monteras också en handdusch för rengöring av toaletten vid behov.

Vattenfiltret behövs för att undvika att partiklar fastnar i vattenmätare, magnetventil eller munstycken. Vattenmätaren används för att kontrollera förbrukningen av vatten mellan tanktömningarna (ersätter nivåvakt i tanken). Magnetventilen styrs av automatiken och reglerar spolningen. De munstycken som är monterade i toaletten är utprovade i samråd med munstycksleverantörens specialister.

Konsumentanpassat vakuumsystem ger enkel användning och säker drift

Vakuumsystemet är enkelt. En standard våtdammsugare alstrar den volymström och det undertryck som behövs för transport av avfallet. Dammsugaren är ansluten med stickpropp och försedd med start- och stoppknapp på motorhuset. Det behövs inga verktyg för att demontera dammsugaren ur stosen. Vid tömning av tanken drar man ut stickproppen och lyfter ur dammsugaren. Hålet i den skiva som dammsugaren är monterad i är godkänt av Rangsells och har en diameter på 135 mm. Slambilarnas sugslang har en diameter på 75 mm.

Låg driftskostnad

Toalettsystem Roslagen har en kapacitet på 4 000 till 5 000 spolningar per tanktömning. Vattenförbrukningen är för liten spolning ca 0,4 liter och för den stora spolningen ca 0,6 l.
Beräknad förbrukad vattenvolym för 5 000 spolningar är 2 500 l.
Elförbrukningen för 5 000 spolningar är ca 50 kWh.

Hur vet jag när det är dags att tömma tanken?

.Toaletten fyller den slutna tanken som behöver tömmas med jämna mellanrum. Du kan följa med hur full tanken är genom att följa den medföljande vattenmätaren. Då 2 500 l runnit genom vattenmätaren är det dags att tömma. Till skillnad från våra övriga slutna tankar, används inget nivålarm i tanken för toalettsystem Roslagen, då det inte ger önskad funktion tillsammans med vakuumtekniken. Tack vare vakuumtekniken behövs heller inget extra larm - skulle du missa att beställa tömning så kommer sugfunktionen att sluta fungera då tanken är full, och det går inte att spola på toaletten förrän tanken är tömd. Det finns alltså ingen risk att nivån i tanken kan stiga ytterligare och förorsaka skador på vakuumenhet eller omgivning. Efter tanktömning fungerar systemet som vanligt igen. Genom att kontrollera vattenmätaren regelbundet är det enkelt att veta när det är dags att tömma tanken och därmed undvika att hamna i en situation där det inte går att spola.