IN-DRÄN Max - Stora system

IN-DRÄN Max är FANNs koncept för större anläggningar utanför det kommunala ledningsnätet, och riktar sig till många kundgrupper, t ex: samfälligheter, privata näringsidkare, kommuners mindre gemensamma anläggningar m fl.

IN-DRÄN MAX – STORA SYSTEM

IN-DRÄN MAX är lösningen för större anläggningar, till exempel hotell, konferensanläggningar, skärgårdskrogar och samfälligheter. Även andra, större fastigheter där mängden avloppsvatten är påtagligt stor. Fördelen med IN-DRÄN Max är att man inte är låst till en teknisk layout, utan systemet gör det möjligt att hitta kombinationen av lägsta investerings- och driftskostnad utifrån lokala förutsättningar och specifika behov. Passiva system tål stora variationer i belastning över tiden med bibehållen funktion, och är alltså en idealisk lösning i t ex fritidsområden där belastningen kan variera stort under året. Varje IN-DRÄN Max system är unikt. Kontakta oss för platsbesök och projektering.

Skalbarhet
Flexibilitet
Baserat på 25 års erfarenhet