Avlopp

Ungefär tio procent av svenska hushåll har det som kallas för "enskilt avlopp" och du som husägare med enskilt avlopp är ansvarig för att din avloppsanläggning uppfyller lagens krav.

Det finns många olika tekniker för att rena avloppsvatten från enskilda hushåll och de har alla sina fördelar och nackdelar. Vad som passar bäst beror utöver kommunens krav på miljöskydd och kretslopp på de lokala förutsättningarna och dina krav vad gäller ekonomi och komfort.

Ö-viks Brunnsborrning har koll vilka lagar och regler som gäller i Örnsköldsviks kommun så kontakta gärna oss för en konsultation kring din avloppsanläggning.

FANN Auktoriserad Entreprenör

Ö-viks Brunnsborrning är auktoriserad entreprenör och återförsäljare av produkter från FANN

Grundtanken vid utvecklandet av deras produkter är att avloppsystemet skall vara robust och kräva minimal skötsel, oavsett om det gäller permanentboende eller fritidshus.

IN-DRÄN är nya generationens avloppsrening som ger en bättre rening på mycket mindre yta. Systemet är kostnadseffektivt och passar överallt – även när utrymmet är begränsat och terrängen är svår, t ex med högt grundvatten eller stenig mark

 

SYSTEM/PRODUKTER FRÅN FANN