Jordvärme / Markvärme

I en jordvärme-anläggning tar man vara på den lagrade solvärmen som finns i marken. En slang på mellan 200 och 800 meter (beroende på husets energibehov) grävs ner på ca en meters djup.

I slangen cirkulerar en miljövänlig vätska bestående av bioetanol och vatten. Vätskan värms upp några grader av den omgivande marken. Kompressorn komprimerar sedan energin som finns i vätskan till värme med högre temperatur lämplig för uppvärmning och tappvarmvatten.

Jordvärmen kallas också mark- eller ytvärme. Systemet bygger på att ta tillvara den energi som ligger lagrad bara en meter under markytan. Det kräver en stor tomt men är å andra sidan billigare att installera än jordvärmen.

Fördelar med jordvärme

Återvinner lagrad solvärme från marken. Klarar av hela husets värme- och varmvattenbehov. Ger stor ekonomisk besparing. Fungerar bra när det är långt till berg eller sjö. Perfekt vid utbyte av gammal panna eller vid nybyggnation.