System för fosforrening

Fosforfälla eller EkoTreat fosforfällning vid extra höga krav på fosforrening.

IN-DRÄN PLUS 5, WC+BDT , HÖG SKYDDSNIVÅ

Detta system används när det finns krav på hög skyddsnivå (extra fosforrening) och är anpassat för ett hushåll (upp till 5 personer). Anläggningen renar både bad-, disk- och tvättvatten (BDT), samt avloppsvatten från WC. Den extra fosforreningen erhålls med hjälp av EkoTreat fosforfällningsenhet som monteras inne i huset. Enheten doserar flockningsmedel så att fosforn fångas i slamavskiljaren och inte belastar naturen. Ett serviceavtal underlättar driften av din avloppsanläggning samt säkerställer att miljökraven uppfylls.
IN-DRÄN Plus systemen används där infiltration är möjlig och markens LTAR-värde är minst 15.
LTAR-värdet (Long Term Acceptance Rate) är ett mått på markens genomsläpplighet.
Lösningar finns för 1- 15 personer (1 - 3 hushåll).
Rekommenderat ca pris för produktpaket: 70 000 kr (ink moms).

Läs mer om serviceavtalet för fosforfällningsenheten här >>

Kompletta system för 1 - 3 hushåll (1 - 15 personer)
Infiltration på liten yta - 8 kvm (vid ett hushåll)
Inget extra grus behövs -inbyggt i modulerna


FANN MINIRENINGSVERK IN-DRÄN BIOBÄDD 5 CE, WC+BDT

FANN minireningsverk tar hand om allt ditt avloppsvatten och renar det till badvattenkvalitet. Tack vare att det inte finns några komponenter som behöver ställas in, behövs heller inget årligt servicebesök på ett FANN minireningsverk! Minireningsverket kombinerar naturens egen reningsmetod med marknadens mest avancerade fosforrening och består av tre delar: en EkoTreat fosforfällningsenhet, en slamavskiljare och en biobädd. Fosforfällningsenheten monteras inne i huset och doserar flockningsmedel så att fosforn fångas i slamavskiljaren och inte belastar naturen. Ett abonnemang underlättar driften av din avloppsanläggning samt säkerställer att miljökraven uppfylls. Tack vare den låga installationshöjden, kan FANN minireningsverk installeras på så gott som alla tomter! Installation är möjligt under markytan eller isolerad ovan mark.
Rekommenderat ca pris för produktpaket: 85 000 kr (ink moms).

Gå till www. minireningsverk.nu för utförlig information om minireningsverket, CE-deklaration och prestandadeklaration m m

Minireningsverket med marknadens lägsta driftskostnader - se jämförelsen här

Läs mer om serviceavtalet för fosforfällningsenheten här >>

CE-märkt
Godkänt i alla kommuner
Konsumentanpassad drift
Renar till badvattenkvalitet
Marknadens lägsta driftskostnader
Passar alla markförhållanden


IN-DRÄN MARKBÄDD 5, WC+BDT, FOSFORFÄLLA

Kretsloppsanpassad anläggning för ett hushåll. Lösningen med fosforfälla (den gröna tanken på bilden) väljs för att den är ”passiv” och är ett miljömässigt alternativ med kretsloppstänk. Reningen fungerar med självfall, d v s inga delar kan gå sönder. Fosforfällan, som är sista reningssteget i anläggningen, innehåller ett filtermaterial som fångar upp fosforn innan det renade avloppsvattnet hamnar i naturen. Den uttjänta filtermassan i kassetten kan återvinnas på en åker, i kompost eller som anläggningsjord. Ett serviceavtal underlättar driften av din avloppsanläggning samt säkerställer att miljökraven uppfylls. Serviceintervallet är normalt vartannat år.
Rekommenderat ca pris för produktpaket: 49 000 kr (ink moms).

Hög skyddsnivå
Hög reningseffekt
Det miljövänliga valet
Kretsloppsanpassad lösning - återför näringen till naturen