Entreprenadborrning

Vi kan hjälpa till med många typer av borrsituationer, oavsett om det gäller känslig miljö eller andra svår markförhållanden där borrning är enda alternativet.

Vi kan hjälpa till med t.ex. pålningsarbetenk förstärkning av grunder, grundvattensänkning, bryggförstärkning, foderrörsborrning.

Horisontalborrning

Med horisontalborrning kan man exempelvis göra genomföringar under en väg utan att den behöver stängas av och grävas upp. Det är naturligtvis fördelaktigt både ekonomiskt och praktiskt.