Vattenrening

Så här säger Livsmedelsverket:

”Den som har enskild brunn ansvarar själv för vattenkvaliteten och för att hålla brunnen i bra skick.”

Var det länge sedan du kollade kvalitén på ditt vatten kanske det är dags att göra det igen.

Dricksvatten är en cocktail av många olika ofrivilliga ingredienser. En del av dem är bra andra kan till och med vara farliga. En del är harmlösa men obekväma. Dålig lukt och missfärgningar kan motverkas.

Vattenfilter

Har du egen brunn kan vattenfilter förbättra både kvalitén på och upplevelsen av ditt vatten.

Marknaden idag erbjuder olika sorts vattenfilter. Det finns filter för metaller, humus, radon, bakterier, ph-värde o.s.v. Använder du rätt filter för ditt vatten slipper din kropp agera som multifilter. Och du kan skona ledningarna i ditt hus från allt för surt vatten.

Vattenanalys

Var det länge sedan du kollade kvalitén på ditt vatten kanske det är dags att göra det igen. Radonhalter t.ex. kan förändras med tiden och det är inte alltid som förändringen av vattnet kan upplevas med hjälp av lukt eller smak. Finns småbarn i familjen är det viktigt att kolla sitt vatten eftersom de är mer känsliga för höga halter av vissa ämnen.

Kontakta oss så hjälper vi dig att göra en vattenanalys. Behöver du förbättra kvalitén med hjälp av ett filter installerar vi det åt dig.