Bergvärme

Med en bergvärmepump tar man gratisvärme från berget genom att borra ett vanligtvis 80-180 meter djupt hål ned i berggrunden. I borrhålet för man sedan ned en s.k. kollektorslang fylld med frostskyddsvätska ( t. ex. vatten och sprit). Denna vätska pumpas runt i slangen så att den fångar upp värmen ur berget.

En bergvärmeinstallation måste vara väldimensionerad. Dimensionen avgör hur stor effekt man kan få ut ifrån den.

Med en väldimensionerad bergvärme kan man få ut 2/3 av husets effektbehov. En nyhet är att det även borras för hela husets värmebehov utan el-tillskott. D.v.s. närmare 100%.
För att få större effekt gör man en djupare brunn. Vi hjälper er att räkna ut hur djup brunn ni behöver borra för att skapa en väldimensionerad bergvärmeanläggning.

Fördelar med bergvärme

  • Klarar av hela husets värme- och varmvatten behov.
  • Passar även på små tomter. Ger stor ekonomisk besparing. 
  • Bekvämt, miljövänligt och  underhållsfritt. 
  • Kan även ge kyla på sommaren.