Rotavdrag

Riksdagen har beslutat om nya regler för rot- och rutavdraget från och med 1 januari 2016. 

När det gäller ROT-avdraget innebär förändringen att rotavdraget sänks till max 30 procent av arbetskostnaden och den sammanlagda skatteredutionen får inte tillsammans med rutarbete överstiga 50 000 kr oavsett köparens ålder.

ROT-avdrag för borrarbeten

Nu finns möjlighet för dig som funderar på att borra en vatten- eller energibrunn att utnyttja ROT-avdraget. Du kan få 30 % avdrag på arbetskostnaderna om du kan använda dig av Rot-avdraget. 

Exempel på rotarbete

På Skatteverkets hemsida finns exempel vad man kan få respektive inte få skattereduktion för.

Du hittar listan med exempel här >>