Det tar i vanliga fall endast en arbetsdag att borra en brunn. Sen tillkommer arbete med grävning och rörfirmans arbete med bl.a installation av värmepump.