Trekammarbrunn

Vi monterar brunnar från bl a Wavin, Fann, Uponor mm.

En trekammarbrunn är en bra lösning när du inte är ansluten till det kommunala avloppssystemet.

Trekammarbrunnen skiljer vatten från material som kan sedimenteras.

En trekammarbrunn är i praktiken en typ av slamavskiljare.

I trekammarbrunnen bildas ofta en kaka med grövre partiklar överst, och under den finns vattnet som sedan renas i infiltrationsan-läggningen.

En trekammarbrunn med infiltration är en relativt kostsam investering men med ROT- avdrag kan du halvera installationskostnaden.