Sluten tank

Sluten tank är inte en behandling utan endast uppsamling av klosettvattnet för transport till behandlingsanläggning, t ex kommunala reningsverket eller hygienisering innan spridning på åkermark. Sluten tank rekommenderas inte för blandat avloppsvatten från hushållet.

Klosettvattensortering innebär att en extremt snålspolande toalett, t ex vakuumtoalett, kopplas till en sluten tank till vilken klosettvattnet leds. BDT-vatten leds till en separat reningsanläggning. Efter hygienisering kan klosettvattnet användas för gödsling av odlad mark.

Drift och skötsel

Nivån i tanken bör kontrolleras då och då även om man har nivålarm. Viktigt med täta anslutningar och att toaletter inte står och läcker. Annars riskerar tanken fyllas med vatten.

Tömning av tank sker vid behov, eller enligt slamentreprenörens schema.

Tänk på att:

  • Det enda som ska spolas ned i en toalett är toalettpapper och det som passerat kroppen! Speciellt viktigt om en lantbrukare sprider klosettvattnet på sina odlingar.
  • Du måste installera en reningsanläggning för att behandla BDT-vattnet från hushållet.
  • Alla kommuner tillåter inte sluten tank som en permanent avloppslösning.