FANN Auktorierad Entreprenör

Ö-viks Brunnsborrning är auktoriserad entreprenör och återförsäljare av produkter från FANN

Grundtanken vid utvecklandet av deras produkter är att avloppsystemet skall vara robust och kräva minimal skötsel, oavsett om det gäller permanentboende eller fritidshus.

IN-DRÄN är nya generationens avloppsrening som ger en bättre rening på mycket mindre yta. Systemet är kostnadseffektivt och passar överallt – även när utrymmet är begränsat och terrängen är svår, t ex med högt grundvatten eller stenig mark

 

FANN produkter