Vi är stolta och glada att 2017 blev Öviks Brunnsborrning ett gasellföretag!

DI Gasell är ett pris som varje år sedan 2000 delas ut av tidningen Dagens Industri till Sveriges snabbast växande företag. För att utses till Gasell måste företaget uppfylla en rad kriterier förutom en helhetsbedömning av bolaget. Kriterierna som företagen ska uppfylla är dessa:

  1. En omsättning som överstiger 10 Mkr
  2. Minst tio anställda
  3. Minst fördubblat sin omsättning, om man jämför det första och det senaste räkenskapsåret i undersökningsperioden
  4. Ökat sin omsättning varje år de senaste tre åren
  5. Ett samlat rörelseresultat för de fyra räkenskapsåren som är positivt
  6. I allt väsentligt vuxit organiskt, inte genom förvärv eller fusioner
  7. Sunda finanser

Västernorrland är det län som i år hade den största ökningen av Gasellföretag jämfört med 2016. I Västernorrland finns idag 17 gasellföretag mot fjolåret då det bara fanns 6 gasellföretag.